Oprogramowanie służące do zarządzania obiektami magazynowymi powinno być przede wszystkim przyjazne użytkownikom. Wszystko po to, aby praca przebiegała szybko i sprawnie. Niezwykle istotne jest to, aby program magazynowy gwarantował dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji. Dobrze jest, jeśli można rozbudować go o nowe moduły np. sprzedażowy. Ogromny uznaniem wśród użytkowników cieszy się LoMag. Jest to oprogramowanie w pełni przystosowane do potrzeb małych, a także dużych przedsiębiorstw. Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji jest remanent. Jest ona niezbędna zawsze wtedy, gdy przeprowadzamy inwentaryzację. Remanent można utworzyć m.in. na podstawie aktualnego stanu magazynowego. W tym celu klikamy w ikonkę Kreator remanentu, która znajduje się na pasku narzędziowym. Na ekranie pojawi nam się nowe okienko. Klikamy w “Utwórz magazyn na podstawie aktualnego stanu magazynowego”, a następnie zatwierdzamy.

Wyświetli nam się lista, na której znajdują się wszystkie towary dostępne w magazynie. Wskazujemy interesujący nas produkt, a następnie klikamy w “Edytuj”. To właśnie tutaj możemy określić nowy stan produktu. Musi być on zgodny z wartością, która została ustalona podczas inwentaryzacji. Postępujemy tak samo ze wszystkimi towarami. Po skończonej pracy klikamy w przycisk “Zatwierdź remanent”. Oczywiście tak jak w każdym przypadku zostanie wygenerowany dokument korekty. Jest on tworzony w sposób automatyczny przez program magazynowy. Może być nam on potrzebny podczas generowania raportów, czy też tworzenia rozmaitych zestawień.