Niemal pewne jest, iż każdy człowiek będzie miał w pewnym momencie do czynienia z policją. Nie jest powiedziane, że jako podejrzany czy oskarżony, lecz nie są to jedyne sytuacje, w jakich mamy możliwość spotkać się z policją. W takim wypadku wiele osób chciałoby wiedzieć, z kim właściwie ma do czynienia – czy jest to osoba doświadczona czy nowicjusz? Aby to określić potrzebna będzie znajomość stopni zawodowych w policji.

Stopnie strażników prawa można znaleźć przede wszystkim na naramiennikach, to one wskazują miejsce funkcjonariusza w hierarchii policji. Stopnie w policji są nawiązaniem do stopni używanych w wojsku. Funkcjonariusze są w składzie Korpusów Policji. Do Korpusu szeregowych Policji, znajdującego się najniżej w hierarchii, należy stopień posterunkowego i starszego posterunkowego – ranga posterunkowego to pusty naramiennik, a ranga starszego posterunkowego jest oznakowana jako jeden poziomy biały pasek u dołu. Ponad Korpusem szeregowych znajduje się Korpus podoficerów, do tego Korpusu zaliczamy sierżantów, starszych sierżantów a także sierżantów sztabowych. Każdy członek Korpusu ma na swoim naramienniku szeroką literę”v” – im wyżej znajdują się w tym Korpusie, tym więcej pasków. Następny w hierarchii jest Korpus aspirantów Policji, do tego Korpusu należą wszyscy aspiranci – wyróżniamy 4 stopnie w tym Korpusie. Wyższy stopień oznacza więcej gwiazdek na naramienniku (od jednego do czterech), a przez sam środek biegnie linia.

Za to w Korpusie oficerów młodszych gwiazdki liczą od 2-4, ale bez linii biegnącej przez środek. W Korpusie oficerów starszych policji też na naramiennikach znajdują się gwiazdki, lecz od jednej do trzech, natomiast pod tymi gwiazdkami są dwa paski ułożone w poziomie. Ostatnim Korpusem jest Korpus Generałów Policji, w tym Korpusie znajduje się nadinspektor policji oraz generalny inspektor policji.