Wszelkiego typu nadzory remontowo-budowlane zajmują się przede wszystkim kontrolowaniem stosowania się do obowiązujących regulacji prawa budowlanego na placach budowy. Nadzory budowlane warszawa to jeden z działów administracji. Zajmuje się on w szczególności dokonywaniem różnego rodzaju kontrolia dodatkowo inspekcji a także wykonuje zadania, które obejmują używanie budynków. Nadzory budowlane głównie kontrolują jak stosowane i egzekwowane są przepisy prawa budowlanego na budowach. Nadzorują one również działalność organów administracji budowlanej  a dodatkowo architektonicznej. Zajmują się one też badaniem przyczyn powstawania katastrof budowlanych. Wyróżnić możemy 3 nadrzędne organy nadzoru budowlanego. Pośród nich wymieniamy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a także Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Stawianie domu jednorodzinnego nadzoruje oczywiściepowiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jest on też pierwszą instancją we wszelkich kwestiach, które są związane z nadzorem budowlanym a także nie zostały przekazywane wyższym organom instancji. Istnieje również taka osoba jak inspektor od nadzoru inwestorskiego. To osoba, jaka bierze udział w procesie budowlanym i ma do tego wszystkie potrzebne uprawnienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję kontrolną nad kierownikiem danej budowy w trakcie wykonywania wszelkich niezbędnych działań na budowie.